Recipharm och Laccure inleder samarbete om kommersiell tillverkning

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), inleder samarbete om kommersiell tillverkning och leverans av produkten Laccure® Vagitorium.

Den nya produkten, som har utvecklats för att hjälpa kvinnor med bakteriell vaginos, kommer att tillverkas, packas och distribueras globalt från Recipharms anläggning i Karlskoga som är specialiserad på tillverkning av halvfasta beredningsformer.

Laccure AB har framgångsrikt tagit sin patenterade produkt Laccure® Vagitorium hela vägen från innovation till kliniska studier och slutligen till uppskalad tillverkning. Fokus i utvecklingsarbetet har legat på att utveckla en användarvänlig, antibiotikafri produkt som inte kladdar, är lätt att applicera och mycket effektiv.

Recipharm och Laccure har nu slutit ett avtal om kommersiell tillverkning av Laccure® Vagitorium och exakt datum för produktlanseringen meddelas under nästa år.

Laccure AB är ett projektbolag inom life science utvecklingsbolaget P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences). Bolagets ägare arbetar nu för att avyttra företaget till en köpare med starka resurser för kommersialisering av Laccure® Vagitorium.

”Vi är mycket glada och positiva till att ha etablerat ett samarbete med Recipharm, en kompetent partner för tillverkning av vår produkt. En stor fördel är att Recipharm har hög produktionskapacitet och möjlighet att ytterligare skala upp satsstorleken för att möta marknadsbehovet” säger Jeanette Robertsson, VD för Laccure AB.

Uppskattningsvis drabbas varje år mer än 300 miljoner kvinnor världen över av bakteriell vaginos. Idag saknas effektiva och säkra produkter som också är användarvänliga och som kan doseras med låg frekvens.

Laccure® Vagitorium är baserad på en patenterad substans som avger mjölksyra och behöver bara administreras en gång för att behandla en BV-infektion och en gång i månaden för att förebygga återfall.

Ingela Palmkvist, General Manager på Recipharm i Karlskoga: ”Vi ser verkligen fram emot lansering av produkten och att kunna bidra till någonting som kommer att göra stor skillnad för många kvinnor.”

Kontaktinformation

Ingela Palmkvist, General Manager, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +46 (0)8 602 52 00
Erik Haeffler, Vice President Manufacturing Services & Head of CSR, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., + 46 (0) 8 6025 285

Sven-Inge Svensson, Styrelseordförande, Laccure AB, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jeanette Robertsson, VD, Laccure AB, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

För mediaförfrågningar kontakta Lindsay Baldry på ramarketing: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., + 44 (0)191 222 1242, ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: /ramarketing

Om Recipharm

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 3 500 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings- anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Om Laccure

Laccure AB bildades 2007 och är baserat i Helsingborg. Laccure är ett projektbolag inom life science utvecklingsbolaget P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences). Det ursprungliga utvecklingsarbetet av företagets produkt gjordes vid Lunds universitet och universitetet i Gdansk i Polen. Ytterligare farmaceutisk utveckling och GMP-tillverkning för prekliniska och kliniska studier genomfördes i samarbete med ett antal kontraktforskningsföretag. Laccure AB är certifierat enligt ISO13485 och produkten är CE-märkt.

För mer information besök www.pulsinvest.se


Laccure® Vagitorium hjälper kvinnor som lider av bakteriell vaginos, ett dolt hälsoproblem med försämrad livskvalitet

Den nya receptfria produkten Laccure® Vagitorium är en banbrytande kvinnohälsoprodukt som är effektiv, säker och användarvänlig och som tillgodoser de hittills inte uppfyllda behoven hos 300 miljoner kvinnor som varje år drabbas av bakteriell vaginos (BV).

Resultaten från en webb-baserad undersökning omfattande 2 660 kvinnor i USA, Storbritannien och Tyskland visar att BV, där illaluktande flytningar är det mest påtagliga symtomet, utgör ett vanligt och dolt hälsoproblem som påverkar vardagslivet och ofta upplevs som skamligt och generande. 56% av kvinnorna hade återkommande problem, en eller flera gånger om året, och 25% behandlade inte sig. De av kvinnorna mest önskade produktrelaterade förbättringarna var behandlingar som inte behöver administreras så ofta och som inte kladdar.

“Laccure® Vagitorium har en avsevärd kommersiell potential på marknaden för receptfria produkter och är färdig för lansering. Vi avser att hitta en partner med resurser för effektiv lansering för att säkerställa att kvinnor erbjuds vård och behandling som tillgodoser deras behov”, säger Laccures VD Jeanette Robertson, som deltar i XXI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, 4 – 9 oktober i Vancouver, Kanada (www.figo2015.org).

Bakteriell vaginos (BV) är den vanligaste vaginala infektionen hos kvinnor i fertil ålder. Mer än 300 miljoner kvinnor världen över drabbas varje år. Idag saknas effektiva och säkra produkter som också är användarvänliga och som kan doseras med låg frekvens. Många kvinnor upplever BV som besvärande och generande, vilket påverkar deras livskvalitet negativt. BV är en obalans i den vaginala bakteriefloran, vilket leder till förhöjt pH-värde, illaluktande flytningar och hämning av den normala laktobacilltillväxten. Många kvinnor drabbas av återkommande infektioner flera gånger varje år.

Laccure® Vagitorium är en ny, patenterad produkt baserad på en egenutvecklad substans som under flera dagar avger mjölksyra och på så sätt reducerar det förhöjda pH-värdet i slidan. Fokus i utvecklingsarbetet har legat på att skapa en användarvänlig produkt som inte är kladdig, är lätt att applicera och mycket effektiv. Detta har visats i kliniska studier där 80% av kvinnorna blev av med sin BV efter endast en dos (www.heraldopenaccess.us/journals/Infectious-&-Non-Infectious-Diseases/current-issue.php).

Laccure® Vagitorium är CE-märkt som medicinteknisk produkt i klass IIa. Produkten behöver bara administreras en gång för att behandla BV och en gång i månaden för att förebygga återfall. Den är nu färdig för marknadsintroduktion i EU/EES-länderna.

Laccure AB, som bildades 2007, är ett projektbolag inom P.U.L.S. 
www.laccure.com och www.pulsinvest.se

 

För ytterligare information vänligen kontakta 
Jeanette Robertsson, vd, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sven-Inge Svensson, styrelseordförande, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Laccures antibiotikafria receptfria produkt mot bakteriell vaginos färdig för kommersialisering

Det svenska företaget Laccure AB har utvecklat en banbrytande produkt inom kvinnohälsa som är effektiv, säker och användarvänlig. Laccures ägare arbetar nu för att avyttra företaget till en köpare med starka resurser för lansering av produkten. 

Tillverkningsprocessen för den nya produkten Laccure® Vagitorium har nu skalats upp och den nya produkten är färdig för introduktion på marknaden. Laccure har därför påbörjat arbetet med att hitta ett etablerat företag som är intresserat av att förvärva Laccure och lansera produkten. Laccures styrelse har anlitat Evli Corporate Finance för exitprocessen.

− Vi är stolta över att kunna meddela att det sista utvecklingssteget, uppskalningen av tillverkningsprocessen för Laccure® Vagitorium, en ny antibiotikafri, receptfri produkt för behandling och förebyggande av bakteriell vaginos, är klart. Produkten är därmed färdig för lansering. Ända sen projektstarten har det varit vår målsättning att avyttra Laccure till ett etablerat företag som tar produkten till marknaden, säger Jeanette Robertsson, vd för Laccure AB.

Om bakteriell vaginos

Bakteriell vaginos (BV) är den vanligaste vaginala infektionen hos kvinnor i fertil ålder. Uppskattningsvis drabbas varje år mer än 300 miljoner kvinnor världen över. Idag saknas effektiva och säkra produkter som också är användarvänliga och som kan doseras med låg frekvens. Många kvinnor upplever BV som besvärande och generande, vilket påverkar livskvaliteten negativt. BV är en obalans i den naturliga vaginala bakteriefloran, vilket leder till förhöjt pH-värde, illaluktande flytningar och hämning av den normala laktobacilltillväxten. Många kvinnor drabbas av återkommande infektioner flera gånger varje år.

Om Laccure® Vagitorium

Laccure har framgångsrikt tagit sin patenterade produkt Laccure® Vagitorium hela vägen från innovation till kliniska studier, där 80 % av kvinnorna blev av med sin BV efter endast en dos, och slutligen till uppskalad tillverkning. Den nya produkten är baserad på en patenterad substans som under flera dagar avger mjölksyra och på så sätt reducerar det förhöjda pH-värdet i slidan. Fokus i utvecklingsarbetet har legat på att utveckla en användarvänlig produkt som inte är kladdig, är lätt att applicera och mycket effektiv. Laccure® Vagitorium behöver bara administreras en gång för att behandla en BV-infektion och en gång i månaden för att förebygga infektioner hos kvinnor med frekventa återfall. Produkten är CE-märkt som en medicinteknisk produkt i klass IIa och är avsedd att användas både för att behandla och förebygga bakteriell vaginos. Laccure® Vagitorium är nu färdig för marknadsintroduktion i EU/EES-länderna.

Om Laccure AB

Laccure AB bildades 2007 och är baserat i Helsingborg. Laccure är ett projektbolag inom life science utvecklingsbolaget P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences). Det ursprungliga utvecklingsarbetet av företagets produkt gjordes vid Lunds universitet och universitetet i Gdansk i Polen. Ytterligare farmaceutisk utveckling och GMP-tillverkning för prekliniska och kliniska studier genomfördes i samarbete med ett antal kontraktforskningsföretag. Laccures ägare arbetar nu för att avyttra företaget till en köpare med starka resurser för kommersialisering av Laccure® Vagitorium.

Läs gärna mer på www.pulsinvest.se.

För ytterligare information vänligen kontakta

Sven-Inge Svensson, styrelseordförande, Laccure AB, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Jeanette Robertsson, vd, Laccure AB, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pressmeddelandet på MyNewsdesk

PULS-bolagen Laccure och Glactone tar in nytt kapital

Nyligen genomfördes nyemissioner i två projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science-inkubator. Laccure AB, som utvecklat en produkt mot bakteriell vaginos, finansieras med 12,3 MSEK för att optimera förutsättningarna inför en kommande försäljning. Glactone Pharma AB, som utvecklar ett läkemedel mot spridd prostatacancer i sent stadium, tar in 5,5 MSEK för sin fortsatta prekliniska utveckling.

- Vi är glada över dessa betydande tillskott i två bolag som ligger i helt skilda faser. Laccure i sen fas nära lansering, och Glactone i preklinisk fas. Det betyder att det finns stor tilltro till PULS och projektbolagen, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Bakteriell vaginos är den vanligaste gynekologiska infektionen hos kvinnor i fertil ålder. Laccures CE-märkta produkt är till skillnad från andra behandlingar på marknaden fri från antibiotika och kan därför även användas i preventivt syfte. Som en del av förberedelserna inför marknadslansering ska Laccure nu testlansera sin produkt mot bakteriell vaginos mot konsumenter. Som samarbetspartners har Laccure starka, väletablerade aktörer på konsumentmarknaden. Inför testlanseringen fokuserar man nu på att skala upp produktionen, samt registrerar patent i flera länder.

- Den kliniska dokumentationen visar att vi har en bra produkt som tar bort infektionen. Med testlanseringen kommer vi få en bild av hur konsumenten tar emot denna nya antibiotikafria behandling, säger Pontus Ottosson.

PULS investerar 1 MSEK i Laccure AB. Almi Invest är ny aktieägare i Laccure med en betydande post.  

Syftet med Glactone Pharma ABs emission om 5, 5 MSEK är fortsatt preklinisk utveckling inför de kliniska studierna, att hitta en lämplig formulering för oralt bruk, samt att göra läkemedelssubstansen redo för säkerhets- och toxicitetsstudier. PULS går i denna emission in med 2 MSEK.
 

- Samtliga projektmål som sattes upp för Glactone vid bolagsstart har uppnåtts. Glactone är ett projekt i tidig fas med en betydande marknadspotential eftersom verkningsmekanismen hos produkten sannolikt fungerar vid fler cancerformer än prostatacancer, avslutar Pontus Ottosson.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Ottosson, VD i P.U.L.S., tel: 070-535 9334, eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Läs mer på MyNewsdesk här.
 

Utmärkta kliniska data för ny behandling av bakteriell vaginos

Det svenska bolaget Laccure AB har utvecklat en ny, revolutionerade behandling för förebyggande av bakteriell vaginos (BV). Behandlingen har en bevisat läkande effekt på 80 procent av patienterna redan efter en vaginaltablett. Produkten tilldelades nyligen en CE-märkning som medicinteknisk produkt i klass IIa. Uppskattningsvis lider 300 miljoner kvinnor världen över av obehandlad eller otillräckligt behandlad bakteriell vaginos, varför denna produkt har en mycket stor kommersiell potential på den receptfria marknaden.

Laccures receptfria vaginaltablett har prövats i randomiserade, kontrollerade kliniska multicenterstudier på 126 kvinnor i Sverige. Resultatet visar på en läkande effekt på 80 procent redan efter en (1) vaginaltablett. Med en god säkerhetsprofil och genom att tillgodose kvinnornas behov av en användarvänlig produkt, utgör Laccures produkt en betydande förbättring i behandlingen av BV. Dessutom kan användandet av denna produkt signifikant minska behovet av antibiotika och därigenom minska risken för antibiotikaresistens. Produkten bygger på en patentskyddad substans som frigör mjölksyra under en längre tid för att minska det förhöjda vaginala pH-värdet.

─ Att vi redan efter en tablett och en veckas behandling fick så stor läkande effekt överskred våra redan högt ställda förväntningar på denna produkt. Studieresultaten har bekräftats i två oberoende studier, vilket ledde fram till CE-märkningen, säger Jeanette Robertsson, VD på Laccure.

─ Eftersom det idag råder brist på effektiva och användarvänliga behandlingar som samtidigt minskar antalet återkommande infektioner av bakteriell vaginos, kommer denna produkt verkligen fylla ett stort medicinskt behov. Om vi hittar rätt marknadsföringspartner är det fullt möjligt att lansera produkten redan i början av 2013, säger Lennart Bruce, styrelseledamot i Laccure.
 

Fakta om bakteriell vaginos (BV)

BV är den vanligaste vaginala infektionen hos kvinnor i fertil ålder. Uppskattningsvis infekteras varje år mer än 300 miljoner kvinnor världen över. BV orsakas av en obalans i vaginalslemhinnans bakterieflora. Det förhöja pH-värdet hämmar den naturliga tillväxten av lactobaciller, med illaluktande flytningar som följd. Många kvinnor får flera återkommande infektioner. Idag saknas det effektiva och säkra behandlingar som även är användarvänliga. Många kvinnor upplever BV som besvärande och generande, vilket påverkar livskvaliteten negativt.
 

Om Laccure AB

Laccure bildades 2007 och är ett svenskt projektbolag inom P.U.L.S. AB. Den tidiga produktforskningen genomfördes vid Lunds universitet och universitetet i Gdansk, Polen. Den fortsatta utvecklingen och GMP-tillverkningen för kliniska prövningar, samt prekliniska och kliniska studier har genomförts i samarbete med ett antal företag inom kontraktsutveckling. Laccure är certifierade av TÜV.

För mer information, vänligen besök www.pulsinvest.se.

Kontaktinformation:
Lennart Bruce, +46 705 90 66 52
Jeanette Robertsson, +46 708 63 74 19, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 1 of 2

Recently Updated

Laccure ends collaboration…

PRESS RELEASE Helsingborg, Sweden, February 12, 2019 Combe...

Laccure AB and…

PRESS RELEASE Laccure AB, a Swedish development company,...

Recipharm and Laccure…

Leading contract development and manufacturing organisation (CDMO)...

Recipharm och Laccure…

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and...

 

 

Translate this site with Google

English French German Italian Russian Spanish Swedish